Όροι και Προϋποθέσεις

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας (“Ιστοσελίδα”). Η Ιστοσελίδα είναι μια διαδικτυακή ιδιοκτησία της TheSoftware. Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να υπόκειστε σε αυτούς τους Όρους Χρήσης (“Όροι Χρήσης”). Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν έχετε την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και/ή την Ιστοσελίδα.

Πεδίο και τροποποίηση της Συμφωνίας

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσένα και στην TheSoftware σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία χωρίς ειδοποίηση. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις εντός της Συμφωνίας.

Απαιτήσεις

Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμα δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και δεν προορίζονται για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Περιγραφή των Υπηρεσιών

Υπηρεσίες Συνδρομής: Με την εγγραφή στον ιστότοπο, μπορείτε να αποκτήσετε Υπηρεσίες Συνδρομής που παρέχουν περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο και άλλο υλικό που σχετίζεται με το διαδικτυακό μάρκετινγκ. Χρησιμοποιήστε προσοχή και κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο της Συνδρομής.

Υπηρεσίες Μέλους: Με την εγγραφή στον Ιστότοπο και τη συμφωνία με τη Συμβάση Μέλους, μπορείτε να αποκτήσετε Υπηρεσίες Μέλους που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα μέλη στις διαδικτυακές τους δραστηριότητες μάρκετινγκ. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε προσοχή και κοινή λογική κατά τη χρήση του περιεχομένου των μελών.

Υπηρεσίες Προμηθευτή: Μπορείτε να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων παρέχονται από τρίτους παρόχους και η TheSoftware δεν εγγυάται την ακρίβειά τους.

Γενικά

Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας. Ο λογισμικός διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει οποιαδήποτε δεδομένα είναι ατελή ή απαράδεκτα. Οποιεσδήποτε μελλοντικές προσφορές θα υπόκεινται σε αυτή την Συμφωνία.

Διαγωνισμοί

Το λογισμικό προσφέρει προωθητικά βραβεία και διακρίσεις μέσω διαγωνισμών. Μπορείτε να συμμετέχετε για μια ευκαιρία νίκης, παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες του Διαγωνισμού.

Άδεια Χορήγησης

Σας παρέχεται μια περιορισμένη άδεια για πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή αντίστροφη μηχανική της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών.

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η χρήση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή των υπηρεσιών χωρίς άδεια.

Σύνδεσμος και Πλαίσιο

Δεν μπορείτε να προσθέσετε υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα ή να αναφέρετε το URL σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς άδεια.

Επεξεργασία, Διαγραφή και Τροποποίηση

Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε και να διαγράψουμε περιεχόμενο στον ιστότοπο.

Αποποίηση ευθυνών

Ο Ιστότοπος, Υπηρεσίες, Διαγωνισμοί και Περιεχόμενο παρέχονται “ως έχουν,” και ο TheSoftware αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων στην εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Ο TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου.

Περιορισμός Ευθύνης

Το λογισμικό δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, των Διαγωνισμών ή των Περιεχομένων.

Εξοφλητική αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάξετε την TheSoftware και τις θυγατρικές της εταιρείες από οποιεσδήποτε αξιώσεις, δαπάνες και ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση σας του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών.

Ιστότοποι Τρίτων

Ο Ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με ιστότοπους τρίτων, και το Λογισμικό δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τους όρους τους.

Πολιτική Απορρήτου/Πληροφορίες Επισκέπτη

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Νομική Προειδοποίηση

Οποιαδήποτε προσπάθεια επεμβάσεως στον Ιστότοπο αποτελεί παραβίαση του νόμου.