Kasutustingimused

Täname Teid meie veebilehe külastamise eest (“Veebileht”). Veebileht on TheSoftware’i internetivara. Veebilehele juurdepääsemisega nõustute järgima neid Veebilehe kasutustingimusi (“Kasutustingimused”). Palun lugege see kokkulepe hoolikalt läbi. Kui te nendele tingimustele ei nõustu, siis te ei ole volitatud kasutama Teenuseid ja/või Veebilehte.

Kokkuleppe ulatus ja muutmine

Need Kasutustingimused moodustavad tervikliku kokkuleppe teie ja TheSoftware’i vahel seoses Veebilehega. Võime kokkulepet muuta ilma eelneva teatiseta. Viimane kokkulepe avaldatakse Veebilehel. Jätkates Veebilehe ja / või Teenuste kasutamist, nõustute kokkuleppe tingimustega.

Nõuded

Veebisait ja teenused on saadaval ainult isikutele, kes võivad vastavalt kohaldatavale seadusele sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid ega ole mõeldud alla kaheksateistkümneaastastele isikutele.

Teenuste kirjeldus

Tellijateenused: Veebisaidile registreerudes saate tellijateenuste abil e-posti sisu, teksti ja muud online-turundusega seotud materjalid. Palun kasutage ettevaatust ja terve mõistust, kasutades tellijate sisu.

Liikmelisuse teenused: Veebisaidile registreerumisel ja Liikmelepinguga nõustudes saate liikmelisuse teenuseid, mis on mõeldud liikmete abistamiseks nende veebiturunduse ettevõtmistes. Palun kasutage ettevaatust ja tavalist mõistust liikmete sisu kasutamisel.

Müüjate teenused: Saate osta tooteid ja/või teenuseid veebisaidilt. Nende esemete kirjeldused on esitatud kolmandate osapoolte teenusepakkujate poolt ning TheSoftware ei taga nende täpsust.

Üldine

Nõustute esitama täpset teenuse registreerimise andmeid. Tarkvara jätab endale õiguse tagasi lükata mis tahes andmeid, mis on puudulikud või vastuvõetamatud. Kõiki tulevasi pakkumisi kohaldatakse sellele lepingule.

Võistlused

TheSoftware pakub reklaamiauhindu ja auhindu võistluste kaudu. Saate võimaluse võita, esitades usaldusväärset teavet ja nõustudes ametlike võistluseeskirjadega.

Litsentsi omistamine

Teile antakse piiratud litsents juurdepääsuks ja kasutamiseks Veebisaidile ja Sisu isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel. Te ei tohi Veebilehte, Sisu ega Teenuseid kasutada, kopeerida ega inženööritada tagurpidi.

Autoriõigused

Kogu sisu Veebisaidil on kaitstud autoriõiguste ja kaubamärkidega. Te ei tohi reprodutseerida ega kasutada ühtegi osa Veebisaidist, sisust või teenustest ilma loata.

Hyperlinkide ja raamistamise

Sa ei tohi luba saamata lingivad veebisaiti või viidata URL-ile meedias.

Redigeerimine, Kustutamine ja Muutmine

Meil on õigus veebisaidil sisu redigeerida ja kustutada.

Vabandust

Veebileht, teenused, võistlused ja sisu on esitatud ‘nagu on’ ja TheSoftware ei anna mingeid garantiisid, sealhulgas kaubanduslikkuse ja sobivuse kohta konkreetsele otstarbele. TheSoftware ei vastuta Veebilehe, teenuste ega sisu kasutamise võimalikkuse eest.

Vastutuse piiramine

TheSoftware ei vastuta mis tahes kahjude eest, sealhulgas kasumi kaotuse eest, mis tuleneb veebisaidi, teenuste, võistluste või sisu kasutamisest.

Hüvitamine

Te nõustute hüvitama ja kaitsta TheSoftware’i ja selle sidusühinguid mis tahes nõuete, kulude ja kahjude eest, mis tulenevad teie veebisaidi ja teenuste kasutamisest.

Kolmanda osapoole veebisaidid

Kodulehekülg võib olla lingitud kolmandate osapoolte veebisaitidele ja TheSoftware ei vastuta nende sisu ega tingimuste eest.

Privaatsuspoliitika/Külastajate teave

Veebisaidi kasutamine on suunderdatud meie privaatsuspoliitikale.

Õiguslik hoiatus

Veebilehe sekkumiskatse on seaduse rikkumine.