Podmienky a zmluvné podmienky

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku (“Stránka”). Stránka je internetové vlastníctvo spoločnosti TheSoftware. Prístupom na Stránku súhlasíte s týmito Podmienkami používania Stránky (“Podmienky používania”). Prosím, venujte tejto dohode pozornosť. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nie ste oprávnení používať Služby a/alebo Stránku.

Rozsah a modifikácia dohody

Tieto podmienky používania predstavujú celú dohodu medzi vami a TheSoftware týkajúcu sa Webovej stránky. Môžeme zmeniť Dohodu bez špecifického upozornenia. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky a/alebo Služieb súhlasíte s dodržiavaním podmienok uvedených v Dohode.

Požiadavky

Webová stránka a služby sú dostupné len pre jednotlivcov, ktorí môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušného práva a nie sú určené pre osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov.

Popis služieb

Predplatné služby: Registráciou na webe si môžete získať predplatné služby, ktoré poskytujú obsah e-mailov, text a ďalšie materiály týkajúce sa online marketingu. Pri používaní obsahu predplatného prosím buďte opatrní a využívajte zdravý rozum.

Členské služby: Registráciou na webe a súhlasom s členskou dohodou môžete získať členské služby navrhnuté na pomoc členom v ich online marketingových aktivitách. Používajte prosím opatrnosť a zdravý rozum pri používaní obsahu členov.

Dodávateľské služby: Môžete získať produkty a/alebo služby prostredníctvom webovej stránky. Popisy týchto položiek sú poskytované treťou stranou a spoločnosť TheSoftware nezaručuje ich presnosť.

Všeobecné

Súhlasíte so zabezpečením presných údajov o registrácii služieb. Softvér si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek údaje, ktoré sú neúplné alebo neprijateľné. Akékoľvek budúce ponuky budú podliehať tomuto dohovoru.

Súťaže

TheSoftware ponúka propagačné ceny a odmeny prostredníctvom súťaží. Môžete sa zapojiť a získať šancu na výhru poskytnutím presných informácií a súhlasom s oficiálnymi pravidlami súťaže.

Poskytnutie licencie

Máte povolenie obmedzeného licencovania na prístup a používanie Webovej stránky a obsahu pre osobné a nekomerčné účely. Nemáte povolené používať, kopírovať alebo reverzným inžinierstvom využívať Webovú stránku, obsah alebo služby.

Vlastnícke práva

Všetok obsah na webovej stránke je chránený autorským právom a obchodnými značkami. Bezo súhlasu nie je povolené reprodukovať ani používať akúkoľvek časť webovej stránky, obsahu alebo služieb.

Hyperlinkovanie a Framing

Webovú stránku nesmieš hyperlinovať ani uvádzať URL adresu v akomkoľvek médiu bez povolenia.

Úpravy, vymazanie a modifikácia

V prípade potreby si vyhradzujeme právo upraviť a zmazať obsah na webovej stránke.

Podmienky používania

Webová stránka, služby, súťaže a obsah sa poskytujú “ako je”, a TheSoftware nezodpovedá za žiadne záruky, vrátane, ale nie obmedzené na povolenie na predaj a vhodnosť na konkrétny účel. TheSoftware nie je zodpovedný za neschopnosť používať webovú stránku, služby alebo obsah.

Obmedzenie zodpovednosti

Softvér nezodpovedá za žiadne škody, vrátane straty zisku, vzniknuté používaním Webovej stránky, služieb, súťaží alebo obsahu.

Indemnifikácia

Súhlasíte s tým, že budete kompenzovať a chrániť TheSoftware a jeho pobočky pred akýmikoľvek nárokmi, výdavkami a škodami vzniknutými vaším používaním Webovej stránky a Služieb.

Webové stránky tretích strán

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán a TheSoftware nie je zodpovedný za ich obsah alebo podmienky.

Zásady ochrany osobných údajov/Informácie o návštevníkovi

Používanie webovej stránky podlieha nášmu Pravidlám ochrany osobných údajov.

Právne upozornenie

Akýkoľvek pokus o zasahovanie do webovej stránky je porušením zákona.