Integritetspolicy

Tack för att du överväger vår Integritetspolicy. På The Software respekterar vi djupt integriteten hos våra webbplatsbesökare och vill ge dig tydlig information om hur vi hanterar dina data. Ta dig en stund att granska denna policy.

A. Personligt identifierbar information:

När du frivilligt tillhandahåller personidentifikationsinformation till The Software, till exempel när du begär information, gör ett köp, anmäler dig till tjänster eller skickar oss ett e-postmeddelande, använder vi denna information för att uppfylla din specifika begäran. Du kan välja om du vill att The Software ska använda denna information för ytterligare ändamål, och du kan välja att avstå från viss kommunikation. Trots att vi kan informera dig om andra tjänster och produkter som kan vara av intresse för dig, säljer eller byter vi inte din personidentifikationsinformation. Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina kreditkorts- och beställningsuppgifter när de tillhandahålls via webben.

Alla återkopplingar, data, svar, frågor, kommentarer, förslag eller idéer som du frivilligt ger till oss betraktas som icke-konfidentiella och icke-egendomliga om inget annat anges i denna sekretessförklaring.

B. Icke-personidentifierbar (Generisk) Information:

Vi samlar in generisk information, såsom internetadresser, besöksfrekvens och antalet besökare på våra webbplatser. Denna information används för kundservice och förbättring av webbplatsen. Vi kan använda tekniker som “cookies” för att anpassa information om våra tjänster, men kombinerar inte denna information med personligt identifierbar data. Du kan konfigurera din webbläsare för att bli meddelad om cookies och motsätta dig dem.

C. Din Programvaran är värd för webbplatsen, servern, anslagstavlorna, forumet, tredjepartswebbplatser:

Information som delas i offentliga utrymmen, såsom anslagstavlor, chatt rum eller The Software-värd webbplatser, är tillgängliga för andra besökare. Var försiktig när du lämnar information i dessa områden. Våra webbplatser innehåller länkar till tredje parts webbplatser. The Software ansvarar inte för integritetspolicyerna för dessa externa webbplatser.

D. Undantag och begränsningar:

Vi samarbetar med rättsliga myndigheter och regeringsförfrågningar enligt lagens krav. Vi kan övervaka kommunikationsområden (i) för att uppfylla lagliga förpliktelser, (ii) för att effektivt driva programvaran eller (iii) för att skydda våra rättigheter eller egendomar. Vid försäljning eller överföring av våra intressen kan vi överföra din information till ett efterföljande företag som åtar sig att skydda dina data.

Var vänlig och försäkra dig om att vi är engagerade i att skydda din integritet, och eventuella ändringar i vår integritetspolicy kommer att kommuniceras till dig. Ditt förtroende är viktigt för oss och vi tar din integritet på allvar.