Villkor och bestämmelser

Tack för att du besöker våra webbplats (“Webbplats”). Webbplatsen är en internetegendom för TheSoftware. Genom att få tillgång till Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen (“Användarvillkor”). Läs igenom detta avtal noga. Om du inte samtycker till dessa villkor är du inte auktoriserad att använda Tjänsterna och/eller Webbplatsen.

Omfattning och ändring av avtalet

Dessa användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och TheSoftware angående webbplatsen. Vi kan ändra avtalet utan specifik meddelande. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du att följa villkoren i avtalet.

Krav

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag och inte är avsedda för personer under arton (18) år.

Beskrivning av tjänsterna

Prenumerationstjänster: Genom att registrera dig på webbplatsen kan du få prenumerationstjänster som ger dig e-postinnehåll, text och annat material relaterat till online-marknadsföring. Var snäll och använd försiktighet och sunt förnuft när du använder prenumerationsinnehåll.

Medlemstjänster: Genom att registrera dig på webbplatsen och godkänna medlemsavtalet kan du få medlemstjänster som är utformade för att hjälpa medlemmar i deras online-marknadsföringsprojekt. Använd försiktighet och sunt förnuft när du använder medlemsinnehåll.

Leverantörtjänster: Du kan skaffa produkter och/eller tjänster från Webbplatsen. Beskrivningarna av dessa föremål tillhandahålls av tredjepartsleverantörer och TheSoftware garanterar inte deras noggrannhet.

Allmänt

Du åtar dig att tillhandahålla korrekta Service Registreringsdata. Programvaran förbehåller sig rätten att avvisa alla data som är ofullständiga eller oacceptabla. Alla framtida erbjudanden kommer att vara föremål för detta avtal.

Tävlingar

TheSoftware erbjuder kampanjpriser och utmärkelser genom tävlingar. Du kan delta för chansen att vinna genom att lämna korrekt information och godkänna de officiella tävlingsreglerna.

Licensbeviljande

Du ges en begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen och innehållet för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda, kopiera eller återskapa webbplatsen, innehållet eller tjänsterna.

Upphovsrättigheter

Allt innehåll på webbplatsen skyddas av upphovsrätt och varumärken. Du får inte reproducera eller använda någon del av webbplatsen, innehållet eller tjänsterna utan tillstånd.

Hyperlänkar och Inramning

Du får inte länka till webbplatsen eller referera till webbadressen i något medium utan tillstånd.

Redigering, Radering och Ändring

Vi förbehåller oss rätten att redigera och ta bort innehållet på webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen, tjänsterna, tävlingarna och innehållet tillhandahålls “som de är,” och TheSoftware avsäger sig alla garantier, inklusive men inte begränsat till säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. TheSoftware ansvarar inte för oförmågan att använda webbplatsen, tjänsterna eller innehållet.

Ansvarsbegränsning

Programvaran ska inte vara ansvarig för några skador, inklusive förlust av vinster, som uppstår vid användningen av webbplatsen, tjänsterna, tävlingarna eller innehållet.

Ersättning

Du samtycker att ersätta och hålla TheSoftware och dess dotterbolag skadeslösa för eventuella påståenden, kostnader och skador som uppkommer från din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen kan länka till tredjepartswebbplatser och TheSoftware är inte ansvarig för deras innehåll eller villkor.

Integritetspolicy/Besökarinformation

Användning av webbplatsen omfattas av vår sekretesspolicy.

Juridisk varning

All försök att störa webbplatsen är en överträdelse av lagen.